GEPIP 2016

Grup d’Expressió Plàstica i Investigació Personal